23 Nisan 2018 |

BIST100
DOLAR
EURO
ALTIN
GBP

Diyarbak覺r Gar覺 2015: Umut ve H羹z羹n

Diyarbak覺r’daki mevsimlik i癟ilerin T羹rkiye’nin 癟eitli b繹lgelerine umuda yolculuu bug羹n tren istasyonundan balad覺. Her y覺l bu zamanlarda G羹neydou’dan kalkan Kurtalan Ekspresi ile binlerce f覺nd覺k i癟isi Karadeniz ve dier b繹lgelere ta覺n覺rken, garda h羹z羹nl羹 anlar yaan覺yor. Tren gelesiye kadar c覺v覺l c覺v覺l olan gar, ‘umut yolcular覺’n覺n gitmesiyle yerini h羹zne b覺rak覺rken, eini ve 癟ocuklar覺n覺 b覺rak覺p ekmek paras覺 i癟in yollara koyulanlar覺n s繹yledikleri yan覺k t羹rk羹ler ile umuda yolculuun ne kadar zor olduu g繹zler 繹n羹ne seriliyor.

F覺nd覺k toplama mevsimine girilmesiyle G羹neydou’daki binlerce isiz ve yoksul ailenin ‘Umud’ yolculuu balad覺. zellikle Diyarbak覺r, anl覺urfa, Mardin ve Mu, Siirt ve Batman’daki ileler son d繹nemde yaanan olaylar y羹z羹nden endieli g繹r羹nt羹leri dikkat 癟ekiyor. Ancak isizlik ve yoksulluun belini b羹kt羹羹 hayatlar覺n ge癟ici bile olsa a癟l覺k ve sefaletten bir d繹nemlik s覺yr覺lma ad覺na olduk癟a ciddi ve kararl覺 olmalar覺 da dikkatlerden ka癟m覺yor.

Umuldu gidip perian olarak d繹nenler de var

B繹lgede 1 Austos itibar覺yla ‘Umud’ g繹癟羹 balad覺. Kimi 癟al覺aca覺 ve kalaca覺 yeri ivereni pozisyonundaki day覺ba覺 (襤癟ilerin ba覺) arac覺l覺覺yla netletirirken, kimileri de ‘nas覺l olsa i bulurum’ d羹羹ncesiyle yata覺 yorgan覺 toplay覺p ailesiyle yollara koyuldu. Kimi aileler ise i bulamadan evine d繹nmek zorunda kal覺yor. Ceplerinde tek kuru kalmad覺覺 i癟in g羹nlerce tren istasyonlar覺nda kald覺ktan sonra birilerinin devreye girmesiyle evlerine d繹nebiliyorlar. Bu durum umutlu giderek perian olarak d繹nmelerine neden oluyor. A覺rl覺kta tren ile yap覺lan yolculuklar, ayn覺 zamanda gizliden kamyon kasalar覺nda ve minib羹slerde de yap覺ld覺覺 biliniyor. Ama癟 bir an 繹nce i bulmak ve para kazanmak 癟羹nk羹 isizlik ancak bu zamana kadar sabredilebiliyor.

Ailem i癟in en iyisi f覺nd覺k tarlalar覺d覺r

Diyarbak覺r tren gar覺nda ailesiyle yolculua 癟覺kacak olanlardan biri olan Mehmet Zeki Aslan (52) 8 n羹fusun i癟erisinde sadece kendisinin ge癟ici olarak kimi zaman 癟al覺t覺覺n覺 anlatarak, Ne k覺zlar覺m ne de olum i bulam覺yor. Ben bazen inaatlarda 癟al覺覺yorum. Bizim aile i癟in en iyisi f覺nd覺k tarlalar覺nda 癟al覺makt覺r. Hepimiz 癟al覺覺yoruz orada ve biraz birikim yap覺yoruz. Bu birikim bizi 4-5 ay at覺yor. Sonras覺nda yine a癟覺z ve hep bu g羹n羹 bekliyoruz. Allah kimseye b繹yle muhta癟l覺k vermesin. Biz ger癟ekten bu ie muhtac覺z ve yapmak zorunday覺z dedi.

Keke i olsa da evimizin 繹n羹nde 癟al覺sak

Kentinde i olmas覺 durumunda f覺nd覺k toplamaya asla gitmeyeceini de anlatan Aslan, Keke evimizin, kap覺m覺z覺n 繹n羹nde i olsayd覺 da gurbetlere, yabanc覺 yerlere b羹t羹n ailemizle gitmek zorunda kalmasayd覺k. Kim istemez ki evinin, topra覺n覺n bulunduu yerde 癟al覺覺p ailesini ge癟indirmek ama olmuyor ne yapal覺m. Bu bizim ay覺b覺m覺z deil, i verildi de biz mi 癟al覺mad覺k. Ne yapal覺m bizi y繹netenler utans覺n. Devlet utans覺n. Biz niye utanal覺m, ne haks覺zl覺k yap覺yoruz ne de haram yiyoruz. Aln覺m覺z覺n ak覺yla 癟al覺arak hakk覺m覺z覺 elde ediyoruz eklinde konutu.

Gen癟 k覺zlar ve erkekler hayalleri i癟in yolculua 癟覺k覺yor

F覺nd覺k ve tar覺m i癟ilerinden kimi gen癟 k覺zlar 癟eyizleri, kimi erkeklerde evlilik haz覺rl覺klar覺 yapmak i癟in para biriktirme ad覺na yap覺yor bu yolculuu. Bu gen癟 k覺zlara ve gen癟 erkeklere aileden kimi zaman dier kardelerde 癟al覺malar覺yla destek sunuyor. G繹癟 edenler aras覺nda yeni doan bebeklerinde bulunduu dikkat 癟ekerken, yalar覺 5 veya 6 olan ve anne babaya muhta癟l覺klar覺, mecburiyetleri bulunmayan 癟ocuklar ise evde kalan nine ve dedeye emanet ediliyor.

Endieli gidiyoruz ama mecburuz

Gelecek hafta f覺nd覺k toplamaya Karadeniz taraflar覺na gideceklerini anlatan tar覺m i癟isi Mehmet Vardar, 繹zellikle b繹lgede yaanan iddet olaylar覺n覺n faturas覺n覺 f覺nd覺k toplamaya giden i癟ilerden 癟覺kar覺lmamas覺 gerektiini s繹yledi.

Y覺llard覺r b繹lgedeki K羹rtlerin f覺nd覺k toplamak i癟in Karadeniz’e gittiini anlatan Vardar, giden bu kiilerin sadece ekmek paras覺 i癟in gittiini belirterek, 襤nsanlar ac覺ndan 繹l羹yor. Ortada bir sava vard覺r evet ancak bu sava覺 yapanlar覺n taraflar覺 vard覺r. Bunlar biz sivil halklar deiliz. F覺nd覺k toplamak i癟in Dou ve G羹neydou’dan Karadeniz b繹lgesine giden insanlar覺m覺z覺n hor g繹r羹lmesine, potansiyel su癟lu olarak lanse edilmesini kabul edemeyiz. Bizler gitmeye mecburuz, keke burada i imk璽n覺 olsayd覺 da burada 癟al覺sayd覺k ama ger癟ekten i bulam覺yoruz dedi.

Garda nce Hareketlilik, Sonra Sessizlik

nceki g羹n balayan ‘umud yolculuu’ s覺ras覺nda Diyarbak覺r tren gar覺nda duygusal anlar覺nda yaanmas覺na neden oldu. Diyarbak覺r Tren Gar覺’nda umut trenini bekleyen y羹zlerce i癟i, tren d羹d羹羹n羹 duyunca b羹y羹k bir hareketlikle eyalar覺n覺 toplamaya bal覺yor. Kurtalan Ekspresi’nin geliiyle bir anda gar hareketleniyor. Trenin durmas覺n覺n ard覺ndan i癟iler trene erken binebilmek i癟in adeta birbirleriyle yar覺覺yor. Yanlar覺nda g繹t羹rd羹kleri, un, t羹p, eker ve g覺da maddelerinin yan覺 s覺na yataklar覺n覺 camlardan i癟eriye sokmaya 癟al覺覺yorlar. Kimileri ise eyalar覺n覺n d覺覺nda 癟ocuklar覺n覺 da trenin cam覺ndan i癟eriye at覺yor. Umuda yolculuk geride kalanlar覺n el sallamalar覺yla c覺v覺l c覺v覺l olan gar覺n sessizlie b羹r羹nmesi ile son buluyor. Elerini ve 癟ocuklar覺n覺 ekmek paras覺 i癟in geride b覺rakanlar ise s繹yledikleri t羹rk羹ler ile umuda yolculuun ne kadar zor olduunu g繹zler 繹n羹ne seriyor. Uzun ve zahmetli yolculuk Adapazar覺, Sakarya, Yalova, Bursa, 襤stanbul, Ankara, 襤zmir, Ordu ve Giresun gibi kentlerde son buluyor. Karadeniz ve Marmara b繹lgelerinde 2 ay boyunca gece g羹nd羹z demeden tarlalarda 癟al覺an mevsimlik i癟iler, g羹nde 40-43 TL aras覺nda deien yevmiye al覺yorlar.

Mevsimlik tar覺m i癟ilerinin yevmiyeleri belirlendi: F覺nd覺k yevmiyesi 43 lira

Bu arada, Ad覺yaman Mevsimlik Tar覺m 襤癟ileri Dernei Bakan覺 Mehmet G羹rb羹z, 2015 y覺l覺nda mevsimlik tar覺m i癟ilerinin 羹cret ve koullar覺 hakk覺nda a癟覺klamada bulundu. G羹rb羹z, ge癟en y覺l 36,5 lira olan yevmiye 羹cretlerinin Temmuz ay覺n覺n 15’ine kadar 40,5 lira, Temmuz ay覺n覺n 15’inden itibaren ise 43,5 lira olaca覺n覺 kaydetti.

Mehmet G羹rb羹z, Ad覺yaman’da ge癟en y覺l ortalama 60 bin kiinin mevsimlik tar覺m i癟isi olarak baka illere 癟al覺maya gittiini belirterek, 497 kiinin arac覺l覺k yapt覺覺n覺 s繹yledi. Bu say覺dan ii b覺rakanlar覺n olduunu ifade eden Mehmet G羹rb羹z, 2015 y覺l覺 i癟in mevsimlik tar覺m i癟ilerinin 癟al覺ma artlar覺 ve 羹cretlerinin belirlenmesi i癟in Ad覺yaman Valiliinde yap覺lan toplant覺da g羹nl羹k 50 lira olarak belirlendi. Asgari 羹cretin br羹t羹 羹zerinden g羹nl羹k yevmiye belirlendi. Malatya’da ki komisyonda ise bu ay yevmiye 40,5 lira, Temmuz ay覺n覺n 15’inden itibaren 43,5 lira olarak belirlendi dedi.

Ad覺yaman’dan mevsimlik tar覺m i癟ileri Haziran ay覺 itibariyle Malatya’ya kays覺ya, s覺ras覺yla Giresun’a f覺nd覺a, Nide’ye patatese, Malatya, Isparta, Amasya, Antalya’ya elmaya, Osmaniye’ye yer f覺st覺覺na gidiyor. K覺 aylar覺nda ise Antalya b繹lgesinde seralarda 癟al覺maya gidiyor.

Oy kullanamam覺lard覺

F覺nd覺k ve tar覺m i癟ileri, Austos ay覺n覺n ba覺ndan Eyl羹l ay覺n覺n ortalar覺na bazen sonlar覺na kadar olan bu g繹癟leri nedeniyle ge癟tiimiz y覺l Austos ay覺ndaki Cumhurbakanl覺覺 se癟imlerinde de oy kullanamam覺lard覺.

KAYNAK: ZGR HABER GAZETES襤

Kategorisine Son Eklenen Haberler

 • G繹ztepe arkadal覺k

  Eklenme Tarihi : 22 Ocak 2018 Pazartesi 15:04

  Ah Tanr覺m, evet, diye hayk覺rd覺. Bayan escort! Bayan escort’in kaslar覺 ...

 • Bursa arkadal覺k

  Eklenme Tarihi : 22 Ocak 2018 Pazartesi 15:03

  Adam覺n aletinin, vajinas覺n覺n arka duvar覺na 癟arpt覺覺n覺 hissedince en fazla ...

 • izmit arkadal覺k

  Eklenme Tarihi : 11 Ocak 2018 Perembe 17:00

  Ben d覺ar覺da bekleyeceim ama sadece birka癟 dakikam覺z var. Bayan escort ...

 • Etiler Arkadal覺k

  Eklenme Tarihi : 5 Ocak 2018 Cuma 13:55

  Tuzlu g繹zyalar覺n覺 tadana dek alad覺覺n覺 fark etmedi, Bayan escort ...

 • T羹rkiye’nin en sal覺kl覺 suyu!

  Eklenme Tarihi : 16 Aral覺k 2017 Cumartesi 14:27

  T羹rk t羹keticisini ambalajda ielenmi doal kaynak suyu ile tan覺t覺ran ...

 • L羹bnan ordusunda 襤srail alarm覺! Haz覺r olun

  Eklenme Tarihi : 21 Kas覺m 2017 Sal覺 9:09

  L羹bnanBabakan覺 Saad Hariri’nin Suudi Arabistan’dan yapt覺覺 ...

Son Dakika Haberleri

T羹m羹

Video Galeri

T羹m羹